Om MC Patruljen

Klubbens historie

Der var engang nogle unge fyre, der elskede deres knallerter og som altid var sammen. Enten makkede de med deres mekanik, eller også festede de. Men det holdt ikke, for de blev ældre, trodsede deres forældre og købte motorcykler. Efter i nogen tid at have kørt rundt på må og få, var der et lyst hoved, der fandt på , at man skulle starte en motorcykelklub.                        Det skete Bededag 1977.
Man blev enige om et klubnavn: MC Patruljen Ravnsbjerg og man fandt et klubhus, som vi stadig har på adressen : Thestrupvej 23, Dollerup, 8800 Viborg.

Hvem er medlem af MC Patruljen, og hvad laver de ?
 
Klubben består af 12 aktive og 6 passive, og 1 æresmedlem. Alle med MC'er og og interesse for touringkørsel i ind- og udland, som det samlende midtpunkt.  Aldersspredningen er stor. Fra 20 til over 60 år, og erhvervsmæssigt er spredningen ligeså stor fra selvstændige, over håndværkere til lærlinge.  Hvad cyklerne angår, ligger hovedvægten på touringcykler, dog med offroad og sidevognscykler imellem.  

Hvad sker der i klubben ?  
Lad os starte med klubbens formålsparagraf:  Klubbens formål er at samle motorcykelintersserede ved at arrangere ture m.m. samt at gavne motorcyklismens sag på bedste måde.  Det prøver vi så efter bedste evne at leve op til.  I klubhuset mødes vi til klubaften, som pt. er  fredag aften, med start ca kl. 19:30-20. Så går snakken, næste tur planlægges, det være sig en tur ud i det blå, eller til træf i ind- og udland, MC løb, eller til kaffemøder.  Klubben holdt i 25 år en årlig international Hyggeweekend, og igennem 30 år, holdt vi hvert andet år, et vintertræf, med temaet  "Trælstræf".